image064

12mm bản nhỏ AC4

Là loại sàn có nhiều ưu điểm, tinh xảo và hấp dẫn. Có bề mặt gỗ trung thực, tự nhiên.

Copyright © 2014 Hưng Phát. All rights reserved.