Mã sản phẩm: W25

w25

 • Mã sản phẩm: W25
 • Đặc tính sản phẩm:
  • – Độ dày: 12mm
  • – Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF
  • – Độ mài mòn: AC3
  • – Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
  • – Kích thước: 193mm x 1283mm
 • Bảo hành:
  • 15 năm nếu dùng trong nhà ở mức độ cao và 10 năm nếu dùng với mục đích thương mại ở mức độ vừa phải. Xem chi tiết chính sách bảo hành.

12mm - AC3

Copyright © 2014 Hưng Phát. All rights reserved.