Mã sản phẩm: W11

w11

Mã sản phẩm: W11

Đặc tính sản phẩm:
– Độ dày: 12mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 115mm x 1283mm

Bảo hành:
15 năm nếu dùng trong nhà ở mức độ cao và 10 năm nếu dùng với mục đích thương mại ở mức độ vừa phải. Xem chi tiết chính sách bảo hành

12mm AC4

Copyright © 2014 Hưng Phát. All rights reserved.