Mã sản phẩm: CE21

ce21

 • Mã sản phẩm: CE21
 • Đặc tính sản phẩm:
  • – Độ dày: 8mm
  • – Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
  • – Độ mài mòn: AC4
  • – Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
  • – Kích thước: 193mm x 1283mm
 • Bảo hành:
  • 15 năm nếu dùng trong nhà ở mức độ cao và 10 năm nếu dùng với mục đích thương mại ở mức độ vừa phải. Xem chi tiết chính sách bảo hành.

ac4

Copyright © 2014 Hưng Phát. All rights reserved.