Hội nghị khách hàng Robina 2012

Hội nghị khách hàng được tổ chức quy mô, sang trọng.

ha001

Chụp hình với đại diện Robina Malaysia.

ha002

Ban Giám đốc công ty và đại diện Malaysia.

ha004

Giám đốc công ty khai mạc hội nghị.

ha006

Chúc mừng thành công Robina và Hưng Phát.ha008

Giới thiệu đặc tính kỹ thuật.

ha009

Các chứng chỉ Robina đã đạt được

ha011

Chúc mừng thành công của Hưng Phát và Robina – Malaysia.

Copyright © 2014 Hưng Phát. All rights reserved.