Mã sản phẩm: O28

Mã sản phẩm: O28

028

Đặc tính sản phẩm:
– Độ dày: 12mm
– Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC3
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Bảo hành:
15 năm nếu dùng trong nhà ở mức độ cao và 10 năm nếu dùng với mục đích thương mại ở mức độ vừa phải. Xem chi tiết chính sách bảo hành.

 

12mm - AC3

Copyright © 2014 Hưng Phát. All rights reserved.